Услуги

Петък, 14 Август 2015 09:52

Какво предлагаме

Написана от

КЛЪСТЕР ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ , като форма на сътрудничество на група взаимосвързани фирми, има изключително значение за развитието на конкурентоспособността им . Всички членове на ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ работят за колективна визия на текстилния и шивашкия сектор от Югозападния планов регион в България. Административното звено на клъстера осъществява дейности в две основни области:

- Организационно подпомагане на членовете посредством:

  • извършване а агентски услуги;
  • организиране и провеждане на обучения;
  • събиране и анализиране на информация;
  • осъществяване на международна дейност.

Научете повече: Организационни дейности 

- Център за развитие, работейки в следните направления:

  • технология и производство;
  • дизайн и мода; маркетинг;
  • квалификация и преквалификация на персонала;
  • ежемесечно издание на електронен бюлетин.

Научете повече:ИМТ - Център за развитие

Вторник, 29 Май 2012 12:25

УСЛУГИ

Написана от

1. Агентски услуги – изразяват се в подпомагане контактите с чужди клиенти и възложители с цел осигуряване на възможности за поемане на поръчки за производство на облекла за български фирми от бранша.

2. Организиране на обучения и консултантски услуги за текстилния бранш, насочени към повишаване на производителността и ефективността на производителите на облекла.

3. Изпълнение на конкретни поръчки по задание на клиента /например проучване на създаване на собствена търговска марка /процедури, срокове, такси/; нужда от обучение; проучване на пазара; получаване на информация за определен доставчик и др./

4. Предоставяне на актуална информация за новости в бранша, свързани с разработки на машини, консумативи и др.

5. Международна дейност:

-  Подкрепа на международните контакти на клъстерно и фирмено ниво;

-  Осигуряване на посещения и пътувания в чужбина за обмяна на опит;

-  Организиране на участия на фирми от бранша в национални и международни изложения;

-  Общи пазарни стратегии на международните пазари и др.