КЛЪСТЕР ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ , като форма на сътрудничество на група взаимосвързани фирми, има изключително значение за развитието на конкурентоспособността им . Всички членове на ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ работят за колективна визия на текстилния и шивашкия сектор от Югозападния планов регион в България. Административното звено на клъстера осъществява дейности в две основни области:

- Организационно подпомагане на членовете посредством:

  • извършване а агентски услуги;
  • организиране и провеждане на обучения;
  • събиране и анализиране на информация;
  • осъществяване на международна дейност.

Научете повече: Организационни дейности 

- Център за развитие, работейки в следните направления:

  • технология и производство;
  • дизайн и мода; маркетинг;
  • квалификация и преквалификация на персонала;
  • ежемесечно издание на електронен бюлетин.

Научете повече:ИМТ - Център за развитие