1. Агентски услуги – изразяват се в подпомагане контактите с чужди клиенти и възложители с цел осигуряване на възможности за поемане на поръчки за производство на облекла за български фирми от бранша.

2. Организиране на обучения и консултантски услуги за текстилния бранш, насочени към повишаване на производителността и ефективността на производителите на облекла.

3. Изпълнение на конкретни поръчки по задание на клиента /например проучване на създаване на собствена търговска марка /процедури, срокове, такси/; нужда от обучение; проучване на пазара; получаване на информация за определен доставчик и др./

4. Предоставяне на актуална информация за новости в бранша, свързани с разработки на машини, консумативи и др.

5. Международна дейност:

-  Подкрепа на международните контакти на клъстерно и фирмено ниво;

-  Осигуряване на посещения и пътувания в чужбина за обмяна на опит;

-  Организиране на участия на фирми от бранша в национални и международни изложения;

-  Общи пазарни стратегии на международните пазари и др.