Центърът за развитие към административното тяло на клъстера работи в следните направления:

Технологии и производство

Дизайн и мода

Маркетинг

Квалификация и преквалификация на персонала