КЛЪСТЕР ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ , като форма на сътрудничество на група взаимосвързани фирми, има изключително значение за развитието на конкурентоспособността им . Всички членове на ИНТЕР МОДА ТРЕЙДИНГ работят за колективна визия на текстилния и шивашкия сектор от Югозападния планов регион в България. Административното звено на клъстера осъществява дейности в две основни области:

- Организационно подпомагане на членовете посредством:

Научете повече: Организационни дейности 

- Център за развитие, работейки в следните направления:

Научете повече:ИМТ - Център за развитие